Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.
Laadittu 29.4.2021
REKISTERINPITÄJÄ
K.N Hedelmiä Ovelle Oy (y-tunnus 2533908-6) Nallintie 6, 21420 LIETO. Puh.+358 50 5753
873. info(at)hedelmiaovelle.fi
REKISTERIN NIMI
Hedelmiä Ovelle asiakasrekisteri.
HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Hedelmiä Ovelle-hedelmäpalvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen
sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin
tietoja voidaan käyttää K.N Hedelmiä Ovelle Oy:n omissa rekistereissä mainonnan
kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteriin on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:
1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi
yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot.
2) luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot
3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa
Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen tilaamalla tavaraa tai
asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.
TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitämme. Tietojärjestelmä on
suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja luovutetaan
ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan
omasta tai viranomaisen pyynnöstä.
TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella K.N Hedelmiä Ovelle Oy:n asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat
tietonsa Hedelmiä Ovelle hedelmäpalvelun asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa
kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info(at)hedelmiaovelle.fi, josta pyynnöt ohjataan
asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. K.N Hedelmiä Ovelle
Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. K.N Hedelmiä
Ovelle Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).
OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella K.N Hedelmiä Ovelle Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen
henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen
info(at)hedelmiaovelle.fi, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta
vastaavalle henkilölle. K.N Hedelmiä Ovelle Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. K.N Hedelmiä Ovelle Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää K.N Hedelmiä Ovelle Oy:tä käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista K.N
Hedelmiä Ovelle Oy / Hedelmiä Ovelle-hedelmäpalvelun rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei
lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. K.N Hedelmiä Ovelle
Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. K.N Hedelmiä
Ovelle Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).